top of page

PEDAGOG, MEDIATOR

DSC_10_edited.jpg

Pedagog to specjalista biorący udział

w wychowaniu, edukacji i rozwoju

dziecka na różnych etapach życia.

Wspiera rozwój emocjonalny,

społeczny, intelektualny i moralny

dziecka oraz kreuje przestrzeń

edukacyjną sprzyjającą zdobywaniu

wiedzy i nabywaniu umiejętności

w poczuciu rozwoju i bezpieczeństwa.

MIEJSCE

Wrocław

MIEJSCE

on-line

Izabela

Przywoźny - Kowalska

Filozofia przewodnika

  • "Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”        Janusz Korczak                                                     

  • Inspiruje nas Janusz Korczak. Badacz  świata dzieci. Teoretyk i praktyk  wychowania, twórca systemu pracy                z dziećmi opartego na partnerstwie,  procedurach oraz pobudzaniu  samowychowania. Był pionierem                  w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz prekursorem    działań na rzecz praw dziecka-człowieka. 

  • Dziecko jest podmiotem procesu wychowawczo - edukacyjnego, którego celem jest przygotowanie do etapu świadomego dokonywania wyborów oraz odpowiedzialności za ich konsekwencje.        

  • Dziecko z deficytami rozwojowymi,  wymaga strukturalnej odpowiedzialności uczestników procesu wychowawczo - edukacyjnego przejawiającej  się w równoczesnym przyglądaniu się przez    nich teraźniejszości i przyszłości.

Twoje oczekiwania

Możesz podjąć m.in. działania w celu:     

  • ustalenia czy Twoje dziecko kwalifikuje się do pomocy polegającej na działaniach diagnostycznych i terapeutycznych określanych jako wczesne wspomaganie rozwoju (WWR). Wskazaniem do zakwalifikowania do takiego wsparcia jest m.in. niepełnosprawność, opóźnienie rozwoju mowy, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, ADHD, zaburzenia emocjonalne, autyzm,

  • ustalenia czy Twoje dziecko kwalifikuje        się do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej,

  • ustalenia jaki jest skutek tych dokumentów, jak i po co w przypadku Twojego dziecka należy z nich korzystać,

  • ustalenia jakie masz możliwości, jakie są potrzeby Twojego dziecka i jakie można wdrożyć rozwiązania, aby zmniejszyć różnicę pomiędzy tymi zakresami,

  • ustalenia - w przypadku dzieci, u których problemy ujawniły się na kolejnym etapie nauczania - jakie jest spektrum przyczyn warunkujących trudności.

     Pamiętaj,  właściwa, całościowa diagnoza           sytuacji jest niezbędna, aby wdrożona       

     pomoc okazała się skuteczna. 

bottom of page