top of page
question-2736480_1280_edited.jpg

ZUPEŁNIE WYJĄTKOWA PERCEPCJA

Zupełnie wyjątkowa percepcja ma wpływ na proces leczenia, edukacji, funkcjonowanie społeczne. Jakość życia wiąże się z rzeczywistością, której doświadczasz. Odnalezienie własnego miejsca jest trudniejsze, jeśli nie należysz do większości. Dobra wiadomość jest tak, że w XXI wieku dyskryminacja jest działaniem nielegalnym. Nie daj odebrać sobie prawa do wiary i nadziei, które jeśli na to pozwolisz pokierują Twoim życiem. Jeśli wybierzesz działanie, dotrzesz do etapu, który przyniesie satysfakcję i spokój.

Pomożemy Ci wejść i pozostać na tej drodze.

CZY MIERZYSZ SIĘ ZE SKUTKAMI:
 

  • wieloletniej diagnostyki

  • nieharmonijnego rozwoju

  • trudności w nauce

  • stereotypów

  • wykluczenia społecznego

  • trudnego zachowania

  • marginalizacji w środowisku

  • stagnacji rozwoju

DSC_06_edited.jpg

masz prawo do
KONSTRUKTYWNEJ EDUKACJI

Edukacja dziecka niepełnosprawnego zaczyna się bardzo szybko w formie wczesnego wspomagania rozwoju albo zdecydowanie za późno, na skutek niewydolności otoczenia rodzinnego lub instytucjonalnego dziecka. Każda

z tych sytuacji wiąże się ze znaczącymi następstwami dla dalszego przebiegu wzrostu dziecka. Inne są w tych sytuacjach potrzeby, trudności.

Zawsze jest to wyzwanie i przestrzeń do wypełnienia cierpliwością, uważnością i empatią.

masz prawo do
RELACJI I WSPARCIA SPOŁECZNEGO

Dziecko niepełnosprawne jest przede wszystkim osobą, potrzebuje do swojego rozwoju przestrzeni społecznej, która umożliwi mu prawidłowe modelowanie zachowań   

i rozwój osobowości. Model edukacji włączającej stwarza ramy dla tego procesu, jednak jego istotą jest kapitał ludzki tworzony przez uczestników interakcji. Kluczowy jest poziom kadry w placówkach oświatowych oceniany

z perspektywy kompetencji osobowościowych i zawodowych. Dziecko niepełnosprawne będzie zawsze wyzwaniem, dlatego potrzebuje otoczenia, które jest

w stanie temu sprostać.

DZIAŁANIA FUNDACJI MASZ PRAWO

Skuteczność jest podstawowym wymogiem

działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Życie dało im mniej szans, dlatego nie można zaprzepaścić żadnej z tych, które otrzymali.

Leczenie, edukacja,

życie społeczne powinny emanować świadomością tej perspektywy.

13_kids_gir.jpg

SZKOLENIA  WYKŁADY

Efektywne wsparcie wymaga kompetencji zbudowanych

na wiedzy i umiejętnościach.

Szkolimy m.in.  rodziców, opiekunów, asystentów, nauczycieli, pedagogów proponując działania, których skuteczność została potwierdzona

w praktyce.

WARSZTATY

Podczas prowadzonych warsztatów tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń, budujemy relacje oparte na ​bezpiecznej komunikacji. Możemy pozwolić sobie na wyjście z roli lekarza, pełnomocnika, menadżera, nauczyciela czy ochroniarza własnego dziecka. Możemy być rodzicem.

DSC_05_edited.jpg
bottom of page